Μεγάλη η υποστήριξη φορέων στο 1ο Επιστημονικό και Πολιτισμικό Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας


Οι φορείς που με την αιγίδα τους υποστηρίζουν την διαξαγωγή του 1ου Επιστημονικού και Πολιτισμικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας.... 

 

 

Οι φορείς που με την αιγίδα τους υποστηρίζουν την διαξαγωγή του 1ου Επιστημονικού και Πολιτισμικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας

 

  Υπό την αιγίδα*:

 

► ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

► Π. Ο. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ M.E.D.W.OR.

► ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

► ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 

► ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 
 
Ευχαριστούμε για την θετική ανταπόκρισή και υποστήριξη τους!
 
*Λόγω της μεγάλης εμβέλειας του φόρουμ που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ανιδιοτελής του μορφής, οι διοργανωτές με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος, επιφυλάσσονται για αλλαγές στο Δελτίο Τύπου και στο πρόγραμμα.