(Το πρόγραμμα* είναι σε εξέλιξη θα ανακοινωθεί σύντομα)


 *Λόγω της μεγάλης εμβέλειας του φόρουμ και της διοργάνωσης του που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ανιδιοτελούς του μορφής, οι διοργανωτές επιφυλάσσονται για αλλαγές στο Δελτίο Τύπου και στο πρόγραμμα 

|

|

|

|