Έναρξη των διαδικασιών της συν-διοργάνωσης του 2ου Φόρου Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας!


Επιθυμία των συν-διοργανωτών είναι το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό και Γαστρονομικό Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας να πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου!.. 


Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των διαδικασιών της συν-διοργάνωσης του 2ου Επιστημονικού, Πολιτισμικού και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας!

Επιθυμία των συν-διοργανωτών είναι, το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό και Γαστρονομικό Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας να πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου!