Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού το 2ο Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας!


Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε...


Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού!