Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε η κεντρική εκδήλωση του 2ου Επιστημονικού, Πολιτισμικού, Αναπτυξιακού και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ!