Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τέθηκε και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής! 

Εκ μέρους των συν-διοργανωτών* και της οργανωτικής επιτροπής* του 2ου Φόρουμ ΕλληνοΑιγυπτιακής Φιλίας, η κ. Γκανταλλά Φωτεινή ευχαριστεί δημόσια τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη για την υποστήριξή του και την παραχώρηση της αιγίδας της Περιφέρειας Αττικής.   

Επομένως το 2ο Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τελεί ήδη υπό τις αιγίδες των Περιφερειών: Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Περιφέρεια Καβάλας