Με τεράστια λύπη σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις του 4ου Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας  που είχαν προγραμματιστεί στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για το έτος 2021 λόγω πανδημίας του covid-19

Το 4ο Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας είναι μια πρωτοβουλία του Ε.Π.Ε.Κ. GADALA που εδρεύει στην Αθήνα, σε συν-διοργάνωση με το Σύλλογο Επιστημόνων «ΠΤΟΛΑΜΑΙΟΣ ο Α΄» που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Στο σύνολό της η δράση θα παρουσίασε βασικά στοιχεία της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Γαστρονομίας αλλά και των Παραδόσεων της κάθε χώρας, στηρίζοντας το διάλογο των  λαών και στοχεύοντας πάντα στη Συνεργασία και στη Φιλία μεταξύ τους. 

Το Φόρουμ έχει επίσης έντονο κοινωνικό πρόσωπο, με ενεργή συμμετοχή ευπαθών ομάδων και αποτελεί δείγμα κύριου συστατικού πόλου και κοινωνικής ευθύνης. Η ανιδιοτελή αυτή μεγάλης εμβέλειας δράση έχει επίσης Επιστημονικό, Εκπαιδευτικό, Πολιτιστικό, Κοινωνικό, Αναπτυξιακό και Τουριστικό σκοπό.   

Ολόκληρη η διοργάνωση στηρίζεται στην ανιδιοτελή συνεργασία και την εθελοντική συμμετοχή πάνω από 30 φορέων και πάνω από 250 μεμονωμένων ατόμων σε Ελλάδα και Αίγυπτο ενώ χαίρει μεγάλης αποδοχής από τους κρατικούς και δημόσιους φορείς Ελλάδας και Αιγύπτου!  

Το παρόν δίνουν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Αυτοδιοίκησης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού, της Γαστρονομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Ανάπτυξής, των Γραμμάτων και των Τεχνών, Έλληνες και Αιγύπτιοι εισηγητές!

Ύστερα από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και τον ρυθμό εξάπλωσης του ιού αυτή την περίοδο, είναι εντελώς ανέφικτο να πραγματοποιηθούν οι δράσεις του Φόρουμ με οποιονδήποτε τρόπο που θα έφερνε σε κίνδυνο την υγεία όλων μας.

Εκ μέρους των συν-διοργανωτών* και της οργανωτικής επιτροπής* του 4ου Φόρουμ ΕλληνοΑιγυπτιακής Φιλίας, η κ. Γκαντάλλα Φωτεινή, εύχεται σε όλους εσάς που μας έχετε υποστηρίξει στις ανιδιοτελείς μας δράσεις να παραμείνετε όλοι υγιείς και ασφαλείς μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν την επάνοδο στην καθημερινότητα μας.