Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τέθηκε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης! 

Σε επιστολή του, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, προς την διεύθυνση της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. αναφέρει:

<< Με χαρά πληροφορήθηκα για την προετοιμασία του 2ου Επιστημονικού, Πολιτισμικού, Αναπτυξιακού και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο τον προσεχή Νοέμβριο και έχει ως σκοπό την ενίσχυση της Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας μέσω ποικίλων δράσεων πολιτιστικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Το Α.Π.Θ. είναι το μεγαλύτερο ΑΕΙ στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους των επιστημών. Προτεραιότητα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πολλές κοινές δράσεις με ιδρύματα και φορείς που στόχο έχουν την ενίσχυση των επιστήμων, των τεχνών, και του πολιτισμού καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας. Μεταξύ αυτών των δράσεων συγκαταλέγονται και οι διμερείς Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει ήδη συνάψει το Α.Π.Θ. με ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Αιγύπτου.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια καλλιέργειας της Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας μέσα από την ανάδειξη του Ελληνικού και του Αιγυπτιακού πολιτισμού και για το λόγο αυτό αποδέχομαι με χαρά το αίτημά σας να τεθεί το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικό Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου μας. Η ευθύνη της συνεργασίας μας ανατίθεται στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο, όπως σωστά αναφέρετε έχει ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορα το Μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο Β΄, στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ασχολείται ιδιαιτέρως με το διάλογο των παραδόσεων και των πολιτισμών. Ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας κ. Νικόλαος Μαγγιώρος θα αναλάβει την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή για την όσο το δυνατό καλύτερη διεξαγωγή της σημαντικής αυτής δράσης.

Με  ιδιαίτερη εκτίμηση, Ο Πρύτανης , Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου , Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.>>

Εκ μέρους των συν-διοργανωτών* και της οργανωτικής επιτροπής* του 2ου Φόρουμ ΕλληνοΑιγυπτιακής Φιλίας, η κ. Γκαντάλλα Φωτεινή ευχαριστεί τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., κ. Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου και για την άριστη συνεργασία και την υποστήριξη τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας κ. Νικόλαο Μαγγιώρο και τον καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής, κ. Γκλαβίνη Παναγιώτη.