Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε το 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικού Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τέθηκε και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης! 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 12 Ιουλίου του 1993 έχει αδελφοποιηθεί με την πόλη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου!

Εκ μέρους των συν-διοργανωτών* και της οργανωτικής επιτροπής* του 2ου Φόρουμ ΕλληνοΑιγυπτιακής Φιλίας, η κ. Γκανταλλά Φωτεινή ευχαριστεί δημόσια τον δήμαρχο, κ. Δημήτρη Ζέρβα για την υποστήριξή του και την παραχώρηση της αιγίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.   

 Επομένως το 2ο Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας τελεί ήδη υπό τις αιγίδες των Δήμων: Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Θάσου